Byggstart Salem Park

Måndag 12 december 2016

Byggstart på Salem Park. Markarbetena är i full gång och allt går enligt planerna. Över 60% är sålt och det är ett stort intresse från en mängd olika företag inte bara från kommunen utan även från andra delar av Stockolm.